Privacy Beleid

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat ik, als u behandelend therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook wettelijk verplicht volgens de WGBO. Uw dossier bevat de noodzakelijke aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de uitgevoerde behandeling, het verloop van de sessie.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, alleen op uw expliciete vraag.
· Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Datum behandeling
  • Omschrijving behandeling voor de verzekering(natuurgeneeswijzen)
  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum

Copyright © 2020 Mindful Monkey