U heeft een klacht

Hoe te handelen als u niet tevreden bent over de behandelingen.

Soms loopt het anders dan verwacht en dat vind ik heel vervelend.
De weg die u kunt bewandelen is als volgt:
In eerste instantie waardeer ik het als u zich eerst tot mij richt, we proberen het probleem samen te
bespreken en op te lossen. Bent u onverhoopt niet tevreden over onze afhandeling of wilt u zich
direct tot een onafhankelijk persoon wenden dan is de route als volgt:
Bemiddeling door de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging, de VNT, zie: https://www.vnt-nederland.nl/pages/info/clienten/klachten/. Vul het klachtenformulier in.
Mocht uw klacht dan toch niet naar tevredenheid afgehandeld zijn kunt u de klachtenprocedure van
de wkkgz (wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) volgen. De vertrouwenspersoon van de VNT
neemt contact met u op, helpt u eventueel met het opstellen van de klacht en brengt u in contact
met de klachtenfunctionaris van de SCAG.

Copyright © 2020 Mindful Monkey